Lista documente de interes public

Lista cuprinzĆ¢nd documentele de interes public
publicate Ć®n baza legii nr. 544/2001Ā 
privind liberul acces la informațiile de interes public

Ā 

  • Regulamentul de organizare şi funcÅ£ionare
  • Organigrama
  • Programul de funcÅ£ionare
  • Programul de audienÅ£e
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituÅ£ieiĀ 
  • Numele şi prenumele funcÅ£ionaruluiĀ responsabil cu difuzarea informaÅ£iilor publice
  • Coordonatele de contact a instituÅ£iei: denumire, sediu, numere de telefon, fax,Ā adresa de e-mail, adresa paginii de internet
  • Bugetul și bilanÅ£ul contabil
  • AnunÅ£urile publice (licitaÅ£ii, convocări, concursuri pentru ocuparea posturilorĀ vacante)