Domenii de activitate

Administrarea cimitirelor

 • Intretine drumurile de acces, alimentarea cu apa, cladirea administratiei cimitirului
 • Asigura paza si ordinea in interiorul cimitirelor;
 • Asigura prestatiile necesare inhumarii sau deshumarii

Administrare cimitire si prestari servicii funerare

Administrare cimitire si prestari servicii funerare este structura de specialitate din Subordinea Serviciului spatii verzi care exercita si raspunde de indeplinirea urmatoarelor atributii:
 • atribuie, la cerere, locurile de inhumare prin concesionare pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat, cu respectarea conditiei ca locul sa fie ingrijit numai cu aprobarea conducerii Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focsani
 • incaseaza taxe si tarife aprobate de Consiliul Local;
 • intretine drumurile de acces, alimentarea cu apa, cladirea administratiei cimitirului;
 • asigura paza si ordinea in interiorul cimitirelor;
 • asigura prestatiile necesare inhumarii sau deshumarii
 • verifica ca inhumarea persoanelor decedata sa se faca numai pe baza adeverintei eliberate de oficiul starii civile care a inregistrat decesul
 • aproba efectuarea cercetarilor doar pe baza autorizatiei parchetului si respectarea reglementarilor sanitare in vigoare
 • inhumarea persoanelor decedate in alte localitati se face numai pe baza avizului sanitar pentru transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locala de sanatate publica
 • retragerea dreptului de folosinta a locurilor de inhumare si instiinteaza in scris pe titularul drepturilor de folosinta la expirarea duratei de folosinta, cand titularul dreptului de folosinta renunta la acest drept, in cazul cand titularului i se atribuie alt loc de inhumare si in cazul de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire oe o perioada mai mare de 2 ani a locurilor de inhumare si a constructiilor funerare;
 • verifica ca in cazul locurilor de inhumare atribuite in folosinta pe o perioada de 7 ani sa se execute doar imprejmuiri, borduri si insemne
 • respinge depunerea persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase in salile de ceremonii funerare;
 • intretine drumurile de acces, alimentarea cu apa, cladirea administratiei cimitirului;