Domenii de activitate

Paza obiective

 • Asigura paza si integritatea obiectivelor si a bunurilor de interes public conform planurilor de paza.
 • Structura de specialitate cu specific in asigurarea pazei obiectivelor institutiei
Serviciul paza obiective este structura de specialitate cu specific in asigurarea pazei obiectivelor institutiei. Atributiile Serbviciului paza - obiective sunt:
 • asigura respectarea precvederilor legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea pazei, in angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si a insemnelor distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de interventie si apararea individuala conform legii;
 • asigura dotarea personalului de paza cu uniforme, insemnele societatii si a dotarilor de interventie si aparare
 • incheie contracte cu firme specializate pentru prestarea serviciilor de paza pentru obiectivele la care nu se poate asigura paza cu personal propriu;
 • informeaza Politia la termenele stabilite despre activitatile de paza si protectie desfasurate
 • asigura incadrarea cu efectivele necesare pentru executarea misiunilor de paza, instruirea si controlul activitatii acestora
 • asigura mijloacele necesare executarii misiunilor de paza ale obiectivelor institutiei
 • asigura selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare activitatii de paza
 • asigura intocmirea tematicii de pregatire profesionala anuala si o prezinta spre avizare conducerii
 • asigura colaboratrea cu politia, in sensul de a sesiza evenimentele pozitive sau negative in legatura cu serviciul de paza, precum si alte incalcari de lege comise in obiectivele pazite
 • asigura mentinerea in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare si a celorlalte mijloace si amenajari tehnice destinate executarii serviciului
 • asigura paza si integritatea obiectivelor si a bunurilor de interes public conform planurilor de paza
 • actioneaza pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte ilicite in posturile incredintate