Informatii publice

ANUNȚ

Având în vedere că bugetul pe anul 2021 al Primariei Municipiului Focșani a fost diminuat in ședința de luni 10.05.2021 facem precizarea că Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitățile derulate cu personal propriu sau de a efectua plățile pentru serviciile executate de terți.
 
Prin urmare, activitățile enumerate mai jos nu vor mai fi efectuate:
 
-Întreținerea, curățenia si dezinfecția Locurilor de joaca și a Parcurilor;
 
-Prestări servicii de cosire gazon și gard viu;
 
-Achiziție material dendrologic pentru întreținerea spațiilor verzi;
 
-Materiale amenajări spații verzi;
 
-Tratamente fitosanitare arbori, erbicide;
 
-Tratament apă fântâni arteziene;
 
-Contract funcționare fântâni arteziene;
 
-Materiale pentru buna funcționare a serelor;
 
-Materiale de întreținere și funcționare a cimitirelor, inclusiv achiziționarea de sicrie si cruci pentru cazurile sociale;
 
-Achiziționarea de materiale de protecție împotriva virusului COVID-19(măști individuale de protecție, mănuși de protecție, gel dezinfectant pentru mâini, săpun lichid antibacterian, etc).