Informatii publice

CONVENȚIE DE PARTENERIAT în vederea amenajării și întreținerii spațiilor verzi din municipiul Focșani

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani vă aduce la cunoștință faptul că, se pot solicita online CONVENȚII DE PARTENERIAT în vederea amenajării și întreținerii spațiilor verzi din municipiul Focșani, conform prevederilor Regulamentului privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din HCL 113/ 30.04.2020.

 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani poate încredinţa spațiul verde aferent unui imobil/imobile, spre amenajare și întreţinere, asociaţiilor de proprietari, proprietarilor individuali, operatorilor economici, ONG-urilor, în baza unei Convenții de Parteneriat, însoțită de schiţa spațiului verde cu amplasarea vegetației şi a mobilierului urban.

Spațiile verzi încredinţate vor fi amenajate și întreţinute prin grija persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost încredinţate, prin lucrări de amenajare, întreţinere, curăţenie, propuneri de completare a vegetaţiei existente cu material dendro - floricol, udarea plantaţiilor nou înfiinţate până la prindere. Materialul dendrologic plantat la cererea asociaţiilor de proprietari va fi udat de membrii asociatiei de 2 ori pe săptămână în perioada aprilie - septembrie. Materialul necesar plantărilor poate fi asigurat de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani în baza unei programări, în funcţie de alocaţia bugetară repartizată pentru achiziţia de material dendro-floricol şi a priorităţilor la nivel de municipiu și plantat de către persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost încredinţate spațiile verzi.

De asemenea, materialul necesar plantărilor poate fi asigurat și/sau plantat și de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost încredințate spațiile.

 

Solicitările se depun la adresa de email: dirservpubfs@yahoo.com